בג"צ קבע: הסב ישלם את מזונות נכדיו

מזונות ילדים

חדשות מן הפסיקה: הסב ישלם את מזונות נכדיו

בנו של העותר נמלט מהארץ לאומן שבאוקראינה והוכרז על ידי בית הדין הרבני כסרבן גט שאינו משלם מזונות. העותר חויב על ידי בית הדין האזורי בירושלים ללשם את מזונות שלושת ילדיו, בסך של 2,000 ₪. בפני בג"צ הונחה עתירתו של העותר, ובה הוא טען, בין היתר, כי החיוב במזונות הנכסים הושת עליו כדי להפעיל לחץ על בנו להתיר את אשתו מעגינותה.

שופטי בג"צ דחו את העתירה. נקבע, כי חיובו של הסב במזונות נכדיו נועד כדי לסייע כלכלית לנכדים ולא כדי להפעיל לחץ על בנו או כסנקציה על העותר – אביו של סרבן הגט. ככל שתוצאה נגררת של חיוב העותר במזונות היא הפעלת לחץ על בנו סרבן הגט, הרי שאין בתוצאה אגבית זו כדי לגרוע מצדקת חיוב העותר במזונות כאמור.

העתירה נדחתה אף מטעמים שבסדרי דין ובעילה, כי בג"צ אינו יושב כערכאת ערעור על החלטותיו של בית הדין הרבני הגדול (שאליו הגיש העותר ערעור בחריגה מהמועדים הקבועים בסדרי הדין), וכי הוא יתערב בהחלטותיו רק במקרים קיצוניים שבהם הוכחה חריגה מסמכות, פגיעה בכללי הצדק הטבעי וכיוצא באלו עילות הדורשות סעדים מן היושר.

בג"צ 3353/16 פלוני נ' בית הדין הרבני (פורסם בנבו, 8.5.2016)

השופטים: אליקים רובינשטיין, המשנה לנשיאה, יצחק עמית, נועם סולברג.