צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד בן זוג (תושב זר) להבטחת מזונות קטינים

עיכוב יציאה מהארץ שדה תעופה

צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד בן זוג (תושב זר) להבטחת מזונות קטינים

הבטחת תשלום מזונות קטינים כעילה לצו עיכוב יציאה מהארץ

אחת העילות הנפוצות להוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד בן זוג בהליכי גירושין, היא הבטחת תשלום מזונות קטינים. כלומר, בית המשפט עשוי להיעתר לבקשת בת זוג וילדיה הקטינים לעכב את יציאתו מן הארץ של בן זוגה  – אבי הקטינים, כדי למנוע הכבדה בביצוע פסק דין לתשלום מזונות –  זאת חרף הפגיעה בחופש התנועה של בן הזוג שיציאתו מן הארץ נמנעת. גישה שיפוטית זו היא תולדה של איזון בין זכות היסוד לחופש תנועה, לבין השיקול שילדיו הקטינים של מנוע היציאה לחוץ לארץ, לא ידעו מחסור, כאשר השיקול האחרון זוכה בעדיפות.

האבחנה בין בן זוג שמרכז חייו בישראל לבין בן זוג שמרכז חייו מחוץ לישראל

סוגיה מיוחדת לעניין צו עיכוב יציאה מהארץ נגד בן זוג להבטחת מזונות קטינים מתעוררת כאשר בן הזוג הוא תושב זר שמרכז חייו מחוץ לישראל. ביחס לבן זוג תושב זר שמרכז חיו מחוץ לישראל, יתכנו שני מצבים רלוונטיים עיקריים:

במצב הראשון יש לו נכסים בישראל. בתרחיש כזה תוכל בת הזוג והקטינים לנקוט בהליכי הוצאה לפועל למימוש נכסיו של התושב הזר לצורך ביצוע פסק הדין למזונות. לפיכך, קיומם של נכסים בישראל עשוי להביא לדחיית הבקשה לעיכוב יציאה מן הארץ נגד התושב הזר.

במצב השני אין לתושב הזר נכסים בישראל, אך יש לו נכסים בחוץ לארץ. במקרה כזה, יהיה צורך לנקוט בהליכי הוצאה לפועל למימוש פסק הדין למזונות במקום מושבו של התושב הזר בחוץ לארץ. לפיכך, גם אי קיומם של נכסים בארץ עשוי להביא לדחיית הבקשה לעיכוב יציאה מן הארץ נגד התושב הזר. הפסיקה קובעת, כי מתן צו עיכוב יציאה מהארץ כדי לאלץ תושב זר "להיכנע" ולשלם מזונות לילדיו הקטינים אינו מהווה שיקול לגיטימי.

לעומת זאת, העובדה, כי לבן הזוג תושב הזר מקור פרנסה בחוץ לארץ, שיקול זה מהווה טעם לדחיית הבקשה לעיכוב יציאתו מן הארץ, שכן פגיעה במקור פרנסתו עלול להביא להחמרת מצבם של הקטינים התלויים במזונות, שכן אם יפגע מקור הפרנסה של האב הוא לא יוכל לפרנסם.

בסיכומו של דבר, עיכוב יציאתו מן הארץ של אב לקטינים, תושב זר שמרכז חייו מחוץ ישראל אינו בלתי אפשרי לחלוטין, אך בתי המשפט מתירים אותו רק במשורה ובמקרים חריגים.