הורי נפטר שהותיר אחריו אלמנה, הורשו להפרות אישה זרה בזרעו

הפריה מלאכותית מזרע של נפטר

 חדשות מן הפסיקה: הורי נפטר שהותיר אחריו אלמנה, הורשו להפרות אישה זרה בזרעו

הנפטר היה בן 33 כאשר חייו נגדעו בתאונה פתאומית. הנפטר הותיר אחריו אלמנה, ללא ילדים. הורי הנפטר ביקשו לעשות שימוש בזרעו כדי להפרות באמצעות אישה זרה, שתוליד להם נכד. אלמנת הנפטר החליטה שלא לעשות שימוש בזרעו של הנפטר והשאירה את ההחלטה בדבר קבלת תביעת הורי הנפטר לבית המשפט, בכפוף לכך שמחצית המבחנה תישאר בהקפאה לאפשר לאלמנה לבצע הפריה בעתיד, אם תרצה בכך. בית המשפט קיבל את תביעת ההורים לאחר ששוכנע, כי לו יכול היה המנוח לדעת את דבר מותו הקרוב ואת אי הסכמתה של אלמנתו להרות מזרעו, היה הוא מכבד את רצון הוריו בהמשכיות משפחתו. במקרה הנדון, האלמנה לא הכחישה שהמנוח והוריו היו קשורים בינהם וכי המנוח נהג לשתפם במחשבותיו וסודותיו. מכאן הגיע בית המשפט למסקנה, כי המנוח היה תומך ברצון הוריו להמשיך את זרעם לו נשאל על כך. יחד עם זאת, בית המשפט הדגיש בפסק דינו, תוך שהוא מקבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, כי לא ניתן לראות בזרע כנכס הנמנה על עזבונו של נפטר.

הערה: יש להניח, כי ביסוד פסיקת בית המשפט ניצבה העובדה, כי האלמנה לא התנגדה לתביעת ההורים והשאירה את ההחלטה לשיקול דעת בית המשפט. שכן, לא הוכח לבית המשפט, כי הנפטר היה מעונין בהבאת ילדים לעולם מאישה אחרת מלבד האלמנה. אין זה ברור, כיצד היה מוכרע המקרה לו התנגדה האלמנה לתביעת ההורים.

תמ"ש (י-ם) 27169-11-13 פלונים נ' המנוח, ז"ל (10.1.2016)
השופט: שלמה אלבז.