רשמת ההוצל"פ: עיקול כספים בגין מזונות עתידיים צריך להיות סביר ומידתי. צו העיקול שהוטל על כספי הבעל בוטל חלקית

ביטול צו מזונות עתידייםביטול צו עיקול בגין מזונות עתידיים: הנסיבות לביטול וסמכות רשמת הוצאה לפועל

בהחלטה מאוזנת ושקולה ביטלה רשמת ההוצאה לפועל בפתח תקווה, גילה גדות, באופן חלקי, צו עיקול שהוטל על כספי הבעל, אשר הוחזקו בידי כונס נכסים. בעבר, אמנם, לא עמד הבעל בתשלום חוב מזונות ילדיו הקטינים, ולפיכך נאלצה האישה לפתוח נגדו תיק הוצאה לפועל לגביית החיוב במזונות שבפיגור. ברם, נמצא, כי בזמן הדיון הבעל משלם את החיוב במזונות שהוטל עליו באופן שוטף ויתרת החוב בתיק ההוצאה לפועל שנפתח נגדו קרובה לאפס. בהחלטתה ציינה הרשמת, כי נתונה בידה סמכות מינהלית לשנות את החלטה של רשמת אחרת, אשר הטילה עיקול על כספי החייב ובינתיים נתמנתה לשופטת, זאת לנוכח שינוי הנסיבות שחל מאז הטלת העיקול. היא ציינה, כי כאשר במועד מתן הכרעה בבקשה לביטול עיקול לא קיים חוב בגין מזונות, הפעלת סמכותה המינהלית של הרשמת צריכה להיעשות באופן דומה להפעלת שיקול הדעת השיפוטי על ידי בית המשפט, כשהוא מתבקש ליתן צו עיקול על רכושו של נתבע בעיקול זמני. דהיינו, על הרשמת לבדוק אם קיימת תשתית עובדתית לכך שאי מתן הצו עלול להכביד על ביצוע פסק הדין העתידי. כן מוטל על רשמת ההוצאה לפועל חובה לאזן בין האינטרסים של הזוכה, מצד אחד, לבין האינטרסים של החייב, מצד שני. בקשר לכך עוד ציינה הרשמת, כי החלטתה בשאלה אם לעקל את כספי החייב בגין חיוב עתידי של מזונות צריכה לעמוד במבחן הסבירות והמידתיות, זאת בהתחשב בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, הפורש את הגנתו על קניין הפרט. כאמור, בהתחשב בנסיבות העניין, נעתרה הרשמת חלקית לבקשת הבעל – החייב, וביטלה חלקית את העיקול שהוטל על כספו.
הערה: בין השיקולים שהנחו את הרשמת היו כוונתו הכנה של הבעל לעמוד בחיובי המזונות העתידיים ורצונו לשקם את חייו, כפי שהרשמת התרשמה מכך.
תיק הוצל"פ 20-00254-11-7
הרשמת: גילה גדות
תאריך ההחלטה: 24.5.2016