ביהמ"ש לענייני משפחה ביטל התחייבות של אם להעביר לבנה את זכויותיה במשק חקלאי, בעילה של עושק

ביטול עסקת עושק עם אישה זקנה

חדשות מן הפסיקה: ביטול התחייבות של אם להעביר לבנה את זכויותיה במשק חקלאי, בעילה של עושק

בן החתים את אימו על התחייבות להעביר לו במתנה את זכותה להחזיק משק חקלאי שבו היא מתגוררת. בתצהיר ההעברה שאליו חתמה האם צוין, כי היא מוותר על אפשרות לחזור בה מהתחייבויותיה להעברת הזכויבן החתים בן החתים את אימו על התחייבות להעביר לו במתנה את זכותה להחזיק משק חקלאי שבו היא מתגוררת. בתצהיר ההעברה שאליו חתמה האם צוין, כי היא מוותר על אפשרות לחזור בה מהתחייבויותיה להעברת הזכויות במשק לבנה, וכי התחייבותה הינה בלתי חוזרת. בית המשפט מצא, כי האם הבינה שהיא מעבירה את המחסן שבמשק לשימוש של בנה ולא יותר מכך. כן מצא בית המשפט פגמים בהתנהלות עורכת הדין שהחתימה את האם על מסמכי ההעברה. התברר, כי האם הייתה נתונה ללחצים והייתה שבויה במחשבה, כי היא מיוצגת על ידי עורכת הדין, שרק בדיעבד התברר שכלל לא ייצגה אותה אלא את בנה, אשר ניצל אותה. זו גם זו, תנאי ההעברה היו גרועים מהמקובל. האם לא הבינה, כי במעשה חתימתה הינה מדירה את שאר ילדיה מן ההזדמנות לקבל חלק מהמשק מבלי יכול לחזור מהעסקה, ואפילו זכות להתגורר בבית המגורים עד לסוף חייה לא הובטחו לה. בנסיבות המפורטות בפסק הדין הגיע בית המשפט למסקנה, כי התקיימו כל יסודות המקימים את עילת העושר, ובית המשפט ביטל את התחייבות האם להעניק לה במתנה את הזכויות במשק החקלאי.
תמ"ש 16862-04-10 אם נ' הבן (30.4.2015).