בית המשפט המחוזי בלוד: בצוואות הדדיות ללא הסדר של "יורש במקום יורש" או "יורש אחר יורש" אין תחולה לסעיף 49 לחוק הירושה

מבוגר חותם על צוואה

חדשות מן הפסיקה: בצוואות הדדיות ללא הסדר של "יורש במקום יורש" או "יורש אחר יורש" אין תחולה לסעיף 49 לחוק הירושה

בן ואמו ערכו צוואות הדדיות זהות שבו הן ציוו את מלא העיזבון האחד למשנהו, ללא קביעת הוראת "יורש במקום יורש" או הוראת "יורש אחר יורש". האם נפטרה ראשונה ולאחר מכן נפטר הבן.

המערערות – אחיותיו של המנוח טענו, כי לאור הוראת סעיף 49 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, הקובעת, כי אם נפטר זוכה לפני מצווה, כי אז צאצאי אותו זוכה זוכים בעיזבון המוריש לפי כללי החלוקה שבירושה על פי דין. מנגד, טענו בנותיו של המנוח, כי מדובר בצוואות הדדיות אשר אין בהן הסדר "יורש במקום יורש" או "יורש אחר יורש", ולפיכך לאחר פטירת אחד המצווים ובעקבות זכיית המצווה השני בעיזבונו אין להחיל את סעיף 49 לחוק הירושה.

בית המשפט המחוזי קיבל את טענות המשיבות ודחה את הערעור. יש לציין, כי בית המשפט דחה את הערעור גם על יסוד פרשנותן של הצוואות, אשר לדעת בית המשפט לימדו כי המנוח לא היה מעוניין שהמערערות תזכינה בעיזבונו.

עמ"ש (מרכז) 66014-03-15 י.ס. נ' ש.א. (פורסם בנבו, 14.4.2016)

השופטים: ד"ר אחיקם סטולר, מיכל ברנט, צבי ויצמן.