הספר: ירושה – עסקאות בירושה וצוואות הדדיות

הספר "ירושה – עסקאות בירושה עתידה וצוואות הדדיות", הינו ספרם של עורכי הדין אילנית שבת (חלפון) וד"ר אורן שבת, עו"ד, ומהווה ספר יחודי בתחום דיני הירושה.

הספר מתמקד בשתי סוגיות חשובות ביותר בדיני ירושה – שתי סוגיות העומדות במרכז השיח המשפטי בדיני ירושה, זאת במיוחד לאורך כך שסוגיות אלה מתמקדות בתכנון הפיננסי בחיי המשפחה הגרעינית ואף המורחבת.

נושא העסקאות בירושה עתידה, מקיף רשימה ארוכה של סוגיות, אשר קשורות בזכותו או העדר זכותו של אדם, לעשות הסכמים בירושה או לעשות פעולות ברכושו לאחר פטירתו, שלא באמצעות צוואה. עקב הכתיבה המועטה, יחסית, בסוגיית העסקאות בירושה עתידה, אין מודעות רבה לסכנות הקיימות בעריכת הסכמים העשויים להיות בטלים בשל כך, שהינם נופלים לגדר העסקאות אשר חוק הירושה אוסר לעשות אותן.

ספר על צוואות הדדיות

בהקשר זה מספק הספר כלי רב עוצמה, לצורך זיהוין של אותן פעולות בטלות ובהבנת הוראות החוק העוסקות בעסקאות בירושה עתידה. קיימות מספר דרכים לעקוף את האיסור בעשיית עסקאות בירושה עתידה; דרכים אלו, מוצגות בספר באופן מפורט ויסודי, כך שבפני הקורא מוצגת תמונה כוללת, המאפשרת תרגום התוכן המשפטי ליישום ממשי בתחום הפרקטי.

חלקו השני של הספר עוסק בסוגיית הצוואות ההדדיות. הספר מתייחס באופן חלוצי להסדר החוקי שנקבע לצוואות ההדדיות בשנת 2005 לעריכה וביטול של צוואות הדדיות. ההסדר החוקי אשר נקבע לצוואות ההדדיות בשנת 2005 פתר חלק מן הבעיות שקדמו לחקיקתו, אך באותה עת עורר בעיות חריפות חדשות, כתוצאה מליקויים שונים ומהותיים שנפלו בהליך החקיקה. עקב כך, צפויות להתעורר בעתיד מחלוקות רבות בנוגע לצוואות הדדיות, אשר תגענה למפתנם של בתי המשפט. הספר נוגע ודן בליקויים השונים ובבעיות החדשות המתעוררות על רקע ההסדר החקיקתי שנקבע בחוק הירושה ביחס לצוואות הדדיות.


                  צפייה בחלקים מהספר
שער הספר – עסקאות בירושה וצוואות הדדיות
דברי הקדמה של השופט (בדימ') יוסף שפירא
אודות המחברים
הקדמת המחברים
תוכן עניינים מקוצר
תוכן עניינים מפורט
הערה משפטית
זכויות יוצרים
החל ביום 28.11.2017. ניתן לעיין בספר בגירסה הדיגיטלית המלאה, באתר נבו.

כמו כן, מציג הספר פתרון לבעיות אלה, כפי שנראה נכון למחברים,על רקע המצב המשפטי הקיים בשיטת המשפט הישראלי בכלל ובדיני הירושה בפרט. עריכה וביטול של צוואות הדדיות, לאור ההסדר החוקי שנקבע בחוק הירושה לצוואות הדדיות, ללא לימוד מעמיק של הליקויים שנפלו בחקיקה, עשויים, ללא ספק, לגרום לקשיים, הן בקרב מי שמחליט לערוך צוואה הדדית והן בקרב מי שמחליט לבטלה. במובן זה, ספר זה מעניק לעורך-הדין ולמשפטן מידע וידע רב אודות ההלכה הפסוקה בנושא הצוואות ההדדיות. הספר כולל 520 עמודים (יצא לאור באפריל 2006).

עיקרי הנושאים שבהם עוסק הספר

עסקאות בירושה עתידה
*  הצעת חוק הירושה משנת 1958
*  פרשנות סעיף 8 לחוק הירושה
*  יישום סעיף 8(א) לחוק הירושה בסוגיות מיוחדות
*  סעיף 8(ב) לחוק הירושה: התחייבות מחמת מיתה
*  דרכים לעקיפת הוראות סעיף 8 לחוק הירושה
*  המשפט העברי
*  הצעות לשיפור המצב הקיים

החופש לצוות
*  סעיף 27 לחוק הירושה: החופש לצוות
*  ייפוי כח בלתי חוזר להבטחת ביצועה של צוואה
*  מתן תמורה עבור נושא הצוואה במסגרת חוזית
*  היחס בין סעיף 4 לחוק המתנה תשכ"ח 1968 לבין סעיף 27 לחוק הירושה
*  תוקפה של צוואה הכוללת הוראה הנוגדת את סעיף 27(ב) לחוק הירושה
*  היחס בין חוק ייחסי ממון התשל"ג 1973 לבין סעיף 27 לחוק הירושה

משפט השוואתי – המשפט האנגלי

צוואות הדדיות בהלכה הפסוקה
*  צוואה הדדית, צוואה משותפת וצוואה משותפת הדדית – הגדרתן
*  קליטת הצוואה ההדדית להוראות סעיפים 28 ו – 35 לחוק הירושה
*  אינטרס ההסתמכות בצוואה הדדית
*  עריכה וביטול של צוואה הדדית
*  פרשנות צוואה הדדית
*  הסדרי "יורש במקום יורש" ו"יורש אחר יורש"

תיקון מס' 12 לחוק הירושה
*  הליך החקיקה שקדם לתיקון מס' 12
*  פרשנות לסעיף 8א' לחוק הירושה
*  עריכה וביטול של צוואה הדדית
*  חובת ההסתלקות וההשבה בביטול צוואה הדדית
*  תחולת תיקון מס' 12 לגבי "ידועים בציבור" ובני זוג מאותו מין
*  דין צוואה הדדית שנערכה קודם לתיקון מס' 12
*  התניה על הוראות סעיף 8א' לחוק הירושה
*  הסדרי "יורש במקום יורש" ו"יורש אחר יורש"
*  היחס בין תיקון מס' 12 לבין סעיפים 35 ו – 36 לחוק הירושה
*  הצוואה ההדדית בקודקס האזרחי

מתוך פסיקת בתי המשפט בנושא צוואות הדדיות המאזכרת את ספרה של עו"ד אילנית שבת (חלפון)

בע"מ 10807/03 זמיר נ' גמליאל, פ"ד סב(1) 601 (2007)
השופטים: צ. נאור, ע. ארבל, ס. ג'ובראן [פסק-דין זמיר להורדה]
ע"מ (י-ם) 814/05 פלונים נ' פלונית (פורסם בנבו, 21.5.2006)
השופט: יוסף שפירא [פסק-דין פלונים להורדה]
ת"א (מחוזי חי') עזבון נאבולסי נ' עזבון שאמה (פורסם בדינים, 23.7.2009)
השופט מנחם רניאל [פסק-דין עיזבון נאבולסי להורדה]
*ערעור שהוגש לבית המשפט העליון נדחה
תמ"ש (ת"א) 6457-12-09 בית אבות בע"מ בע"מ נ' מ.ו. (פורסם בנבו, 16.2.2010)
השופט: נפתלי שילה [פסק-דין בית אבות להורדה]
תמ"ש (ת"א) 45880/06 נ.ר. נ' א.ר. (פורסם בנבו, 30.11.2010)
השופטת: טובה סיון [פסק-דין נ.ר להורדה]
ת"ע (ת"א) 110040/08 עיזבון המנוח ב.פ. (ז"ל) נ' מ.ב. (פורסם בנבו, 30.1.2011)
השופטת: מירה דהן [פסק-דין עיזבון המנוחה ב.פ. להורדה]
תמ"ש (כ"ס) 14900/07 שעתל נ' שעתל (פורסם בנבו, 15.2.2011)
השופט: צבי ויצמן [ פסק-דין שעתל להורדה]
ה"פ (ת"א) 45496-10-10 ליבוביץ' (כרמל) נ' ולפמן תעשיות בע"מ (פורסם בנבו, 15.12.2011)
השופטת: שושנה אלמגור [פסק-דין ליבוביץ להורדה]
ת"ע (כ"ס) 3180/09 י. נ' א. (פורסם בתקדין, 27.12.2012)
השופט: צבי ויצמן [פסק-דין י.נ.א להורדה]
ת"ע (כ"ס) 18625-01-11 דיין נ' סבג (פורסם בנבו, 27.12.2012)
השופט: צבי ויצמן [פסק-דין דיין להורדה ]
תמ"ש (ראשל"צ) 4111-03-12 א.ס. נ' ת.ס. (פורסם בנבו, 20.3.2014)
השופטת: ד"ר ורדה בן שחר [פסק-דין י.נ.א להורדה]
ת"ע (חי') 15472-02-13 עיזבון המנוח (ז"ל) (פורסם בנבו, 22.7.2014)
השופט: בן-ציון ברגר [פסק-דין עיזבון המנוח ז"ל להורדה ]
תמ"ש (נצ') 41725-02-13 מ.פ. (ז"ל) נ' א.א. (פורסם בנבו, 17.2.2015)
השופט: אסף זגורי [ פסק-דין מ.פ להורדה]
ת"א (ת"א) בכר נ' ברוכין (פורסם בנבו, 19.2.2015)
השופט: יאיר דלוגין [פסק-דין בכר להורדה]
*קיים ערעור תלוי ועומד
תמ"ש (קריות) 6089-11-13 ע.א. נ' ע (המנוח) (פורסם בנבו, 9.9.2015)
השופט: אריה נאמן [פסק -דין א.ע להורדה]
עמ"ש (מר') 66014-03-15 י.ס. נ' ש.א. (פורסם בנבו, 14.4.2016)
השופטים: ד"ר א. סטולר, מ. ברנט, צ. ויצמן [פסק-דין י.ס. להורדה]
ועוד…