בית המשפט לענייני משפחה: העברת נכס שנעשתה בניגוד להוראות צוואה הדדית – בטלה

צוואה

 חדשות מן הפסיקה: העברת נכס שנעשתה בניגוד להוראות צוואה הדדית – בטלה

בית המשפט לענייני משפחה בקריות ביטל העברת דירה שביצעה מצווה שערכה צוואה הדדית, לנוכח היות העברה זו מנוגדת להוראות הצוואה ההדדית שערכה ביחד עם בעלה המנוח.

פסק הדין הינו ייחודי לנוכח זאת, שהצוואה ההדדית המדוברת נערכה לפני תיקון מס' 12 לחוק הירושה – תיקון אשר הסדיר את עריכתן של צוואות הדדיות.

בפסק הדין מצטט בית המשפט בהסכמה את התיחסותם של אילנית שבת (חלפון) ואורן שבת לסוגיה זו בספרם "ירושה – עסקאות בירושה עתידה וצוואות הדדיות" בעמ' 247:

יש להכיר בזכותו של היורש הראשון לעשות שימוש "סביר" ברכושו ולפעול על פי עקרון תום הלב. אין להטיל עליו איסור מוחלט מפני כל דיספוזיציה ברכוש, שאחרת תיצורנה הצוואות ההדדיות עול שאין היורש הראשון יכול לעמוד בו. לעומת זאת בצידו השני של תחום הביניים, יש לקבוע עקרון, כי כל פעולה ברכוש מצד היורש הראשון, שהכוונה העומדת מאחוריה הינה להדיר את היורש השני מירושתו, הינה פעולה שלא בתום לב וככזו תיחשב לפעולה אסורה ברכוש"

בית המשפט מצא, כי העברת הדירה לנתבעות, היוותה נסיון להדיר את התובעת דה-פקטו מהירושה, פעולה שאינה מהווה "שימוש סביר" בנכס ואינה מהווה התנהגות העולה בקנה עם עם הסדר של "יורש אחר יורש" בצוואה הדדית. כאמור, בית המשפט קבע, כי המצווה לא היתה רשאית לעשות כן ועל כן העברת הנכס במתנה לנתבעות בוטלה.

תמ"ש (קר') 6089-11-13 א.ע. נ' ע (המנוח) (פורסם בנבו, 9.9.2015)

השופט אריה נאמן.