סעיף "אריכות חיים" בחשבון בנק משותף אינו תחליף לעריכת צוואה

בני זוג פותחים חשבון בנק משותף

חדשות מן הפסיקה: סעיף "אריכות חיים" בחשבון בנק משותף אינו תחליף לעריכת צוואה

בית המשפט העליון: סעיף אריכות חיים בטופס הצטרפות שותף לחשבון בנק אינו מהווה תחליף לעריכת צוואה. השופט הנדל: "הרוצה להעניק רכוש לנהנה מסוים לאחר מותו, יתכבד לערוך צוואה בהתאם. "הרוצה להעניק רכוש לנהנה מסוים לאחר מותו, יתכבד לערוך צוואה בהתאם."

בע"מ 4739/15 פלונית נ' פלוני (30.12.2015).